وضعیت نابسامان امروز خوزستان برآیند عملکرد مشترک وزارتخانه هاست

وضعیت نابسامان امروز خوزستان برآیند عملکرد مشترک وزارتخانه هاست

وضعیت نابسامان امروز خوزستان برآیند عملکرد مشترک وزارتخانه های نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه است
به گزارش سازه نیوز ،علی گلمرادی در جلسه فوق العاده کمیسیون انرژی که با حضور وزرا و معاونین وزرات خانه های نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و بودجه و سازمان محیط زیست و برگزار شد ، ضمن تشکر از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بحران اخیر خوزستان اظهار کرد :حقیقتا وضعیت نابسامان امروز خوزستان برآیند عملکرد مشترک وزارتخانه های نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه است که هرکدام فقط به ماموریت سازمانی خود طی چند سال گذشته پرداخته و غافل از منافع استان خوزستان بوده اند.
نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورایاسلامی افزود : اگر در بحران اخیر در بین مردم بودید متوجه درد و رنج مردم میشدید و آنوقت طوری دیگر رفتار و مدیریت میکردید.

*

*

 
Top