جلسه حل مشکلات مسکن مردم شهرک گاما بندرامام خمینی (ره)با حضور آقای گلمرادی

جلسه حل مشکلات مسکن مردم شهرک گاما بندرامام خمینی (ره)با حضور آقای گلمرادی نماینده مردم جنوب خوزستان درمجلس شورای اسلامی و ،حاج آقا تابش (امام جمعه بندرامام )،آقای دکتر قمر(فرماندارشهرستان بندر ماهشهر)،آقای مهندس قنبری (بخشدار بندرامام)
آقای مهندس ایزدمنش (رئیس اداره مسکن وشهرسازی )،نمایندگان اهالی شهرک گاما برگزارگردید.

*

*

 
Top