افتتاح بخش هایی از بیمارستان امام موسی کاظم(ع) با حضور علی گلمرادی

بخش مختلف بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شهرستان بندر ماهشهر با حضور علی گلمرادی نماینده مردم جنوب خوزستان در مجلس شورای اسلامی ودکتر جلیلی (مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی استان )،دکتر یوسفی (معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی )،
حاج آقا غبیشاوی (امام جمعه شهرستان )،حاج سالم عبادی (معاون فرمانداری شهرستان)،دکتر خدرایی (رئیس بیمارستان )،اعضای شورای شهر شهرستانافتتاح شد.
بخش داخلی جراحی بیمارستان با افزایش ظرفیت ۲۲ تخت ،ظرفیت جدید ۷۳ تخت
اتاق استراحت مادران باردار و اتاق زایمان ویژه این بیمارستان جهت رفاه حال مادران باردار وترويج زايمان طبيعي
افتتاح بخش جديد امكان بكارگيري متخصصين بيشتر و امكان استفاده از بخش ها بصورت تخصصي تر و ايجاد بخش زنان بصورت كاملا مجزا از ساير بخش ها را فراهم کرده است.

*

*

 
Top