علی گلمرادی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم شریف شهرک آیت الله طالقانی

علی گلمرادی نماینده مجلس شورای اسلامی در جنوب خوزستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم شریف شهرک آیت الله طالقانی

علی گلمرادی نماینده مجلس شورای اسلامی در جنوب خوزستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم شریف شهرک آیت الله طالقانی

*

*

 
Top