ششمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین با حضور علی گلمرادی

ششمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین با حضور نماینده و مدیر عامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شب گذشته در شهرک بعثت افتتاح شد .

*

*

 
Top