مصاحبه زنده رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو

مصاحبه زنده رادیویی علی گلمرادی با رادیو گفتگو

مصاحبه زنده رادیویی علی گلمرادی نماینده مردم شریف جنوب خوزستان و رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس با رادیو گفتگو

موضوع : نظارت بر قراردادهای بین المللی

زمان :ساعت ۱۲ مورخه ۹۵/۱۰/۳۰ (پنجشنبه )

*

*

 
Top