مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو اقتصاد

مصاحبه علی گلمرادی با رادیو اقتصاد در مورد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

مصاحبه علی گلمرادی با رادیو اقتصاد در مورد انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
این مصاحبه شامل سه بخش می باشد که می توانید از همین صفحه اقدام به دانلود هر بخش کنید

    پخش مصاحبه بخش یک
پخش مصاحبه بخش دو
پخش مصاحبه بخش سه

*

*

 
Top