مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو اقتصاد

مصاحبه رادیویی علی گلمرادی با رادیو اقتصاد

مصاحبه زنده رادیویی علی گلمرادی نماینده مردم شریف جنوب خوزستان و رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس با رادیو اقتصاد
موضوع : درآمد نفت و اثرات آن بر اقتصاد

 

 

*

*

 
Top