حضور علی گلمرادی سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری

حضور علی گلمرادی سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری

حضور علی گلمرادی نماینده مردم شریف بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام در سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری باتفاق اعضای کمسیون انرژی مجلس دهم

شرکت ملی حفاری با اعمال مدیریت مناسب و تلاش کارکنان توانسته است نقش قابل توجهی به اشتغال و اقتصاد منطقه ایفا کند.

*

*

 
Top