نشست اضطراری ستاد بحران با حضور علی گلمرادی

bohran

نشست اضطراری ستاد بحران با حضور علی گلمرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس، استاندار خوزستان، معاونان استاندار خوزستان و اعضای کمیته بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

*

*

 
Top