روز قدس گرامی باد

ghods

روز قدس روز احياي روحيه ظلم ستيزي و نشانی نمادین از وحدت مسلمانان در رو یا رویی با جنايات صهیونیسم جهانی است. اين روز یادگار بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي و نشانگر عزم جدي مسلمانان ايران و جهان براي آزاد سازي قدس از چنگ دژخيمان و رهايي مردم بي دفاع فلسطين از ظلم و آوارگي است.
روز قدس گرامی باد.
علی گلمرادی

*

*

 
Top