حضور سرزده گلمرادی در بیمارستان معرفی ماهشهر ..

bazdid-mamur

حضور سرزده گلمرادی در بیمارستان معرفی ماهشهر و عیادت از مامور مجروح نیروی انتظامی/ این مامور نیروی انتظامی بندر امام دوشنبه هفته گذشته هنگام درگیری با سارقان مسلح مجروح شد

*

*

 
Top