نشست هم اندیشی نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام در مجلس با فرمانداران حوزه انتخابیه

علی گلمرادی

نشست هم اندیشی نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام در مجلس با فرمانداران حوزه انتخابیه
? مشکلات و معضلات حوزه انتخابیه باید توسط فرمانداران سه شهرستان به صورت دقیق و جامع مکتوب تا از طریق وزارتخانه ها و وزیران ذیربط این مشکلات را به صورت مجدانه پیگیری کنم.
? فرماندارانی که پیگیر مشکلات مردم و رفع آنها باشند قطعا” مورد حمایت اینجانب خواهند بود.

? دولت باید سکان استانداری خوزستان را به مدیر بومی بسپارد

جلسه هم اندیشی علی گلمرادی

*

*

 
Top