سخنرانی علی گلمرادی در بندر امام خمینی بین خطبه های نماز جمعه

سخنرانی علی گلمرادی

قابل توجه مردم شریف حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی:

آقای گلمرادی امروز در بندر امام خمینی ره بین خطبه های نماز جمعه سخنرانی خواهند داشت.

*

*

 
Top