تدوین برنامه استراتژیک برای منطقه

کتابچه برنامه استراتژیک آقای علی گلمرادی برای منطقه بندر امام خمینی ،بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان

کتابچه برنامه استراتژیک آقای علی گلمرادی برای منطقه بندر امام خمینی ،بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان

مديريت استراتژيک در يک نگاه
نویسندگان و اندیشمندان مدیریت هر کدام تعریف خاصی از این نوع برنامه ریزی ارائه داده اند که شاید بتوان همه آنها را در این تعریف خلاصه نمود:
برنامه ریزی استراژیک،فرآیندی است که در جهت استفاده از منابع منطقه وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای نیل به اهداف و رسالت های بلند مدت با توجه به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی…..

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top