عوامل مؤثر بر ترک خدمت کارکنان دانشمدار صنايع پتروشيمي

ترک خدمت کارکنان

ارزشمند ترین منابع سازمان، نیروی متخصص و دانشی است، به طوری که استفاده سایر منابع و ارائه روش های جدید در تولید کالا یا ارائه خدمات، ترکیب و تلفیق روش ها، خلق ایده های….

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top