تأثير حاكميت شركتي بر مديريت سود…

تأثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بر مديريت سود

تأثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي بز مديریت سود در شركت هاي شيميايي ودارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.که بدیم منظور از میان ۶۹ شرکت،۵۲ شرکت با شرایط ذکر شده زیر انتخاب شده اند:
۱-شرکت قبل از سال ۸۳ پذیرفته شده باشد،
۲-شرکت پایان سال مالی خود را پاین اسفند ماه هر سال قرار داده باشد،
…..
برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top