مادرم روزت مبارک

ولادت حضرت فا مبارکطمه

بر عالمیان رحمت بی حد آمد

زیبا گهر رسول امچد آمد

تبریک به شیعیان اهل عالم

چون فاطمه دختر محمد آمد

ولادت با سعادت حظرت فاطمه(س) روز مادر و زن مبارک باد

*

*

 
Top