سياست هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل 44

سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۱ ابلاغ ميگردد. لازماست نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم.
۱-اجراي اين سياست ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند.
۲- نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام برحسن اجراي اين سياست ها با اتخاذ تدابير لازم و همكاري دستگاه هاي مسؤول و ارايه گزارشهاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تأكيد است.

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top