سياست هاي كلي جمهوري اسلامي در خصوص انرژي

سياستهاي كلي جمهوري اسلامي در خصوص انرژي

سياست هاي كلي جمهوري اسلامي در خصوص انرژي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته ها و آرمانهاي ملت ايران و نشاندهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است.يكي از ويژگي هاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي خروج ازمعضلات و تنگناها و استفادهٴ بيشتر از نظرات افراد خبره و صاحب نظران راه حل هاي عملي ارايه نموده است.
اينك در مرحلهٴ جديد از تعيين سياست هاي كلي نظام و در پي دريافت مشورت هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابق بند يكم اصل ۱۱۱ قانون اساسي اولين مجموعه از سياست هاي كلي و بلند مدت جمهوري اسلامي در موضوعاتي كه در نظر آن مجمع از اولويت بيشتري برخوردار بوده است (امنيت اقتصادي انرژي منابع آب بخش معدن منابع طبيعي بخش حمل و نقل) تعيين و به قواي سه گانه كشور ابلاغ ميگردد…

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top