سياست هاي كلي نظام در بخش صنعت

sanat

۱ -افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با : -دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي -انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانش محور -ارتقاء منزلت كار، تلاش و كارآفريني –
۲- افزايش توان رقابتپذيري صنعت ملي، بر اساس: -گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي -رعايت اندازه اقتصادي بنگاهها -لغو امتيازات خاص و انحصارات غير ضرور
۳ افزايش بهره وري عوامل توليد بويژه نيروي كار و سرمايه

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top