سیاست های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه گذاری

تشویق سرمایه گذاری

قانون ۳۹۹۱ : سياستهاي كلي نظام در خصوص تشويق سرمايه گذاري
سياستهاي كلي تشويق سرمايه گذاري مصوب۱۳۸۹/۱۱/۲۶ مقام معظم رهبری
۱ حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي
۲ تقويت و حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي كشور برابر با -سياست هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي.
۳ تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و تقويت توليد ملي.
۴ افزايش بهره وري اقتصاد كشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ويژه اصلاحات ساختاري و مديريتي و كاهش هزينه هاي مبادله و رفع موانع.

برای دریافت فایل کامل بر روی لینک زیر کلیک کنید

*

*

 
Top