گزیده ای از سخنرانی های علی گل مرادی در جمع مردم منطقه

 

*مشورت و هم اندیشی لازمه تصمیم درست و کلید موفقیت و موجب پایداری در ارتباط است.
* همه امیدها به حقیقت منجر می شوند، اگر بخواهیم، آنها را به تصویر بکشیم، برنامه ریزی کنيم و شجاعت پیگیری آنها را داشته باشیم.
* وضعیت امروز، زندگی، شهر، سازمان و … من، آینده ای است که در گذشته با اختیار و تصمیم خود خلق کرده ام. پس آینده جامعه، شهر و کشور من و فرزندان من نیز بستگی به تصمیم و انتخاب امروزم دارد.
* مدیریت یعنی آنچه را به عنوان منابع در اختیار داریم برای بهبود زندگی مردمان بکار گیرم و فرصت استفاده از آنها را برای آنها به وجود آوريم.
* عملکرد و رفتار گویای واقعیت هر فرد است و پذیرش آن برای مردم آسانتر.
* امام علی (ع) می فرمايند هر که امانت نداشت، ایمان ندارد. پس لازم است امانت را به اهلش بسپاريم.

تصمیم بجای فر د یا گروهی خاص، می تواند سرنوشت ما و یا مسیر تاریخ را عوض کند.
* مقام معظم رهبری فرمودند که امام با تکیه بر قدرت پولادین مردم، در مقابل همه قدرت های جهانی ایستاد.
* صداقت در رفتار، گفتار و عملکرد بهترین و قابل اعتماد ترین و ماندگارترین نوع سیاست است.
* رمز پیروزی و موفقیت هر انسانی در این است که از تجربه دیروز و تجربه دیگران پندها بیاموزد و در یک موضوع دو بار شکست نخورد.
* اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از همه ظرفیت های انسانی و مادی برای قطع وابستگی به دیگر کشورها و تشخيص نیازهای جهانی و ایجاد امکان شرایط پاسخگویی به آنها جهت موازنه مثبت صادرات نسبت به واردات.
* اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا است.
* اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده از توانمندی های داخلی، افزایش کیفیت کالاها و خدمات ساخت داخل و حمایت از تولید و دانش داخلی.

*

*

 
Top