استفاده از ظرفيت‏ها و توانمندي‏هاي بخش خصوصي

slider3

خصوصي سازي را يك سياست اقتصادي جهت تعادل بخشيدن ميان دولت و ديگر بخش‏هاي اقتصادي، با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل و كارآمدترنمودن جامعه در حوزه‏هاي، اقتصاد، توليد، اشتغال، نوآوري و ايده‏پردازي و رضايت ذينفعان تعريف نموده‏اند.
يك خصوصي سازي واقعي مي‏بايست شرايطي را مهيا نمايد كه با فراهم نمودن فضاي رقابت سالم و نظام عادلانه حاكم بر بازار، بنگاه‏ها، افراد و واحدهاي خصوصي را ترغيب و تقويت نمايد كه ضمن ورود به عرصه توليد، خدمت رساني و ايجاد انگيزه و شور اشتياق جهت سرمايه‏گذاري؛ بخش‏هاي خصوصي عملكرد كاراتر و اثربخش‏تري را در ارايه كالاها و خدمات نسبت به بخش‏هاي عمومي داشته باشند. لذا در اين مسير يك خصوصي سازي واقعي مي‏بايست:
۶-۱٫ شرايط و مشوق‏هاي ورود سرمايه با بازار توليد و ارايه خدمت را مهيا نمايد؛
۶-۲٫ محرك اشتغال بوده و از توانمندي‏هاي منابع انساني به خوبي استفاده كند؛
۶-۳٫ ارايه تسهيلات به فعاليت‏هاي غير مولد و غير ضروري حذف شود؛
۶-۴٫ اطلاعات شفاف به سهولت در اختيار همگان قرار گيرد؛
۶-۵٫ در رشد و پيشرفت جامعه و توسعه اقتصادي و اجتماعي نقش برجسته‏اي داشته باشد؛
۶-۶٫ فعاليت در اين فضا همانند شنا گردن در اقيانوسي آبي با آبي زلال و شفاف باشد و نه تيره و تار و سراسر ابهام؛
۶-۷٫ بهره‏‏وري را افزايش دهد؛
۶-۸٫ كميت و كيفيت ارايه خدمات در جامعه را گسترش دهد؛
۶-۹٫ محرك و مشوق خلاقيت و نوآوري در جامع

*

*

 
Top