ارتقاء سطح كيفي آموزش عالي و هدايت به سمت توسعه اقتصادي

slider4

با توجه به وضعیت اشتغال کشورنیاز جامعه به رشته‌های تحصیلی کاربردی و فنی ضرورت یافته و لازم است یک تحول بزرگی را در سطح رشته‌های دانشگاهی داشته باشیم و از رشته‌های غیر کاربردی و صرفاً تئوریک كه كمتر افراد را براي كارآفريني و تحرك تربيت مي‏كند، کاسته شده، رشته‌های غیر ضرور حذف و شاهد ایجاد رشته‌های فنی و کاربردی متناسب با صنایع تولیدی مدرن و با تکنولوژی روز و متناسب با منطقه باشیم و مراکز آموزش عالی نسبت به ایجاد دانشکده‌های کارآفرینی وآموزش‌های کارآفرینی اقدام و تربیت کارآفرین را در همه سطح‌های آموزشی در اولويت برنامه‏هاي اجرايي خود قرار دهند و کارآفرینان همچون دیگر کشورهای صاحب تکنولوژی فرصت و بستر به فعل رساندن ایده‌های خود را داشته و از جایگاه ممتازی در سطح‌های اجتماعی برخوردار باشند و نیز طول دوره تحصیل دانشجویان به گونه‌ای طراحی شود که آموزش‌های عملی و کارورزی و گذراندن واحدهای کارگاهی بیشترین نقش را در سطح‌بندی و اعطای مدرک تحصیلی داشته باشد و آموزش عالی کشور از وضعیت فعلی خارج شده و شاهد تربیت فارغ‌التحصیلان کارآفرین باشیم. در این صورت می‌توان انتظار داشت در آینده وضعیت اشتغال کشور بهبود یابد و فارغ التحصيلان دانشگاهي به جاي اينكه پس از فارغ التحصيلي بدنبال شغل بگردند خود بنيانگذار مشاغلي باشند كه زمينه را براي فعاليت و اشتغال صدها نفر ايجاد مي‏نمايند.

*

*

 
Top