محرومیت زدایی و ارتقاء سطح معیشت مردم

1

اگرچه مناطق مختلف حوزه انتخابی دارای منابع طبیعی، انسانی، نظیر نیروی انسانی تحصیل کرده، دانشگاه، دسترسی به خطوط هوایی، ریلی و زمینی، دسترسی به آب‏های بین‏المللی، وجود آب‏های شیرین و شور، زمین‏های کشاورزی حاصلخیز، رودخانه، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، شیلات، موقعیت آب و هوایی مناسب در نیمه دوم سال و … می‏باشد اما متأسفانه به علت سوء مدیریت، عدم تعهد و دلسوزی بخش قابل توجهی از مردم دارای مشکلات عدیده‏ای از قبیل عدم اشتغال، فقر و … هستند که می‏توان با مدیریت صحیح، استفاده بهینه از فرصت‏ها، توسعه مشارکت‏های مردمی و زمینه سازی سرمایه‏گذاری بخش‏های خصوصی، تعاونی و دولتی؛ بویژه در صنایع پایین دستی که نیاز به سرمایه کمتر دارد و زمینه اشتغال بیشتری را فراهم می‏نماید و از طرفی در حفظ محیط زیست که امانت نسل‏های آینده است اثر بیشتری نسبت به صنایع بالادستی دارد، در ارتقاء سطح زندگی و معیشت مردم و توسعه منطقه کمک‏ قابل توجهی صورت پذیرد.

*

*

 
Top