آرشیو نویسنده: مهندس گلمرادی

modiriyat-nokhbagan

مديريت بر كاركنان نخبه

مديريت بر كاركنان نخبه

گذار از اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانش و تغيير جهت فزاينده از دارائيهاي مشهود به دارئيهاي غير مشهود فضاي رقابتي جديدي را براي سازمان ها ايجاد نموده است. در اين فضا تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني سازما نها را با چال شهاي جدي مواجه ساخته است. بقاء و ماندگاري شركت ها در شرايط رقابتي

gardeshgari

تعیین استراتژی بهینه برای توسعه گردشگری دریایی…

برنامه ریزی برای توسعه گردشگری دریایی در گرو بررسی دقیق و شناخت از منطقه مورد مطالعه و مستلزم دسترسی به مدل های برجسته ای برای تحلیل برنامه ریزی است. در این |ژوهش از رهیات تلفیقی swot-anp جهت تعیین مناسب ترین استراتژی برای توسعه توریسم دریایی جزیره کیش استفاده شده است…. برای دریافت فایل کامل بر

karafarini

توسعه فرهنگ كارآفريني؛ عوامل و راهكارها

كارآفريني نقشي مهمي در فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني ايفا مي كند. توسعه فرهنگ كارآفريني، نيازمند وجود برخي عوامل و مؤلفه ها است . از اين رو، در مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ كارآفريني در دانشگاه پيام نور استان مازندران، با هدف اصلي شناخت و دسته بندي ميزان تأثير اين عوامل

توسعه شهری

امكان سنجي اجراي طرحهاي استراتژي توسعه شهري

شهر به عنوان پديدهاي پيچيده و پوياست كه در گذر زمان همواره دچار تحولاتي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي مي شود. در نتيجه رشد سرسام آور شهرها مديريت شهري به علّت فقدان منابع و زمان لازم براي پاسخگويي به نيازهاي فزاينده شهروندان، دچار معضلي گرديده كه رهايي از آن را تنها در

اصل 44

سياست هاي كلي اصل۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۱ ابلاغ ميگردد. لازماست نكاتي را در اين زمينه يادآور شوم. ۱-اجراي اين سياست ها مستلزم تصويب قوانين جديد و بعضاً تغييراتي در قوانين موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در اين زمينه با يكديگر همكاري نمايند. ۲- نظارت

سياستهاي كلي جمهوري اسلامي در خصوص انرژي

سياست هاي كلي جمهوري اسلامي در خصوص انرژي

سياست هاي كلي جمهوري اسلامي در خصوص انرژي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ترجمان خواسته ها و آرمانهاي ملت ايران و نشاندهنده جهت و مسير حركت مردم و چارچوب كلي براي تدوين قوانين و سياستهاي كلي نظام است.يكي از ويژگي هاي ممتاز قانون اساسي، قدرت انعطاف و انطباق با شرايط و تحولات است و براي

eslah

سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف

سياست هاي كلي اصلاح الگوي مصرف مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ مقام معظم رهبری ۱ اصلاح فرهنگ مصرف فردي، اجتماعي و سازماني، ترويج فرهنگ صرفه جويي و قناعت و مقابله با اسراف،تبذير، تجملگرايي و مصرف كالاي خارجي با استفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، آموزشي و هنري و رسانه هابويژه رسانه ملي. ۲ آموزش همگاني الگوي مصرف مطلوب. ۳

sanat

سياست هاي كلي نظام در بخش صنعت

۱ -افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت، با : -دستيابي به رشد مطلوب سرمايه گذاري صنعتي -انتخاب فرآيندهاي صنعتي دانش محور -ارتقاء منزلت كار، تلاش و كارآفريني – ۲- افزايش توان رقابتپذيري صنعت ملي، بر اساس: -گسترش مالكيت و مديريت بخش غيردولتي -رعايت اندازه اقتصادي بنگاهها -لغو امتيازات

تشویق سرمایه گذاری

سیاست های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه گذاری

قانون ۳۹۹۱ : سياستهاي كلي نظام در خصوص تشويق سرمايه گذاري سياستهاي كلي تشويق سرمايه گذاري مصوب۱۳۸۹/۱۱/۲۶ مقام معظم رهبری ۱ حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن از جمله مالكيت معنوي ۲ تقويت و حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي كشور برابر با -سياست هاي

naghsherah

نقشه راه اصلاح نظام اداری

اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را صراحتا موظف به«ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» دانسته است. در همين راستا، در طول بيش از سه دهه پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، تلاش‌هاي مستمر و متعددي از جانب مقامات و مسئولان ذي‌ربط براي اصلاح و كارآمدتر شدن ساختار دولت به عمل

Top